Björbobadrum logo
Hjälp och tips för att få ditt drömbadrum

Bra att veta

Här hittar du information om skötsel, rengöring, installation, byte av lampor, leverans- och fraktvillkor samt garantier.
Bjorbobadrum_Bra_att_veta_2014 PDF – Bra att veta
Bjorbobadrum_skotselrad PDF – Skötselråd
 

Rekommenderade monteringsmått

Här hittar du information om rekommenderade monteringsmått för våra möbler gällande kortlingmått, elhöjder och mått vid väggavlopp.
PDF – Alla möblers rekommenderade monteringsmått
 

Möbelspecifika monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar med bilder i PDF-format för alla
befintliga serier.

 Mejda Kommod Spegelskåp Högskåp Halvhögskåp
 Saga
 Valhall
 Capella
 Carl Larsson

 

 

Möbelspecifika monteringsanvisningar OUTLET

Monteringsanvisningar med bilder i PDF-format för möbelserierna vi säljer ut (se första sidan OUTLET) (Apollo, Horisont, X-frost, Oxford)

 Horisont kommod
 Horisont spegelskåp 
 Horisont högskåp
 Horisont halvhögt skåp
 Horisont väggskåp
 Apollo

 

Möbelspecifika monteringsanvisningar avlopp

Monteringsanvisningar med bilder i PDF-format för respektive möbelserie.


Apollo
Capella
Carl Larsson, Oxford och X-Frost
Horisont
Saga
Valhall


Belysning

Här hittar du instruktioner för hur halgenlamporna i våra möbler byts ut.
Bjorbobadrum_Bra_att_veta_2014  PDF – Byte av halogenlampor


Lådor

Här hittar du hur du gör urtag, justerar lådorna och demonterar lådfronterna i våra möbler.
Bjorbobad_Hettich_lador PDF – Justering och demontering av lådorbottom